Nowości:

Fundacja rozwoju dzieci

Kłopoty potomstwa bez rodziców – wsparcie dla rodzin przejściowych
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie beztroskiego, pewnego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Kojarzy się to z prawem do edukacji, osobistego rozwoju i poszanowania godności jakiegokolwiek potomka. Oczywistym środowiskiem, w jakim prawa te są realizowane jest rodzina. W momencie jednakże, kiedy rodzina, z punktu widzenia malucha, przestaje istnieć czy też działać, państwo, przez własne instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad potomkiem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była dokonywana też w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach i różnego typu ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne bądź stowarzyszenia – wypróbuj Dom dziecka fundacja. Jakość tej opieki bywała czasami niezwykle uciążliwa, zawsze niemniej jednak zakładano w nich możliwość przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.