?>

Nowości:

Psychoterapia Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja z reguły kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z gigantyczną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać wypada, że niedużo jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przynależą do wyjątkowości. W Polsce jest niesłychanie wiele przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najporządniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to stosowny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są zwykle niezmiernie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność i komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.